Skip to content

Marianne Ny Presser After City Court Ruling 2014

From 16 July 2014, this is Marianne Ny’s press conference after the lower city court in Stockholm rubber-stamped her refusal to quash the warrant against Julian Assange, despite nothing happening in the case; much has changed in the year since.

[00:00]

Marianne Ny (MN):
Stockholms tingsrätt har idag hållit häktningsförhandling och prövat beslutet om Julian Assange på försvararnas begäran. Domstolen har beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mindre grovt brott, olaga tvång, samt två fall av sexuellt ofredande. Inga förändringar… Och det är inga förändringar i brottsrubriceringarna.

[00:36]

Interpreter:
OK so the Stockholm city court today has held a hearing to review the remand order for Julian Assange, a case which was brought by his defence counsel. The court has come to the conclusion that there is no reason for putting a stop to the remand order, so it will continue, and Julian Assange is still charged with the same charges which were rape, a few other minor charges, unlawful coercion, and sexual molestation.

Note: Assange isn’t charged. Period. Error on part of interpreter.

[01:06]

MN:
Domstolen tillkännagav i sina skäl att man vägt betydelsen av häktningen mot det intrång eller men i övrigt som häktningen medför för Julian Assanges del, och funnit att det fortfarande finns skäl för att han ska vara häktad i sin utevaro.

[01:31]

Interpreter:
Giving the grounds for the decision, the court said that it had in fact weighed the balance between the significance of the remand order and the effect – impact – this is having on the life of Julian Assange, but it comes to the conclusion, in fact, that the reason for continuing the remand order outweighed the disadvantages for Mr Assange.

[01:54]

MN:
Domstolen har alltså inte ansett att det varit oproportionerligt att han ska vara fortsatt häktad, att den har inte heller haft några invändningar mot det sätt som målet [cameras] handlats på.

[02:07]

Interpreter:
So the court in fact found that there was nothing disproportionate about the remand order which had been issued against Mr Assange and they had no objections or no objections about the way the case has been handled up to now.

[02:22]

MN:
Julian Assange har hållit sig undan rättsvisan [sic] genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. Min inställning har varit – och är fortfarande – att han behöver vara tillgänglig i Sverige för återstående utredningsåtgärder och eventuell rättegång för de brott han misstänkts ha begått i Sverige i augusti 2010.

[02:47]

Interpreter:
Julian Assange has in fact been avoiding the process of law by taking refuge in the Ecuadorean embassy in London. But my approach to this case is in fact that it is still very important that Mr Assange is available in Sweden for questioning and to enable us to continue the investigation of the offences that are alleged to have been committed when he was in Stockholm.

[03:24]

Karin Rosander, press rep (KR):
OK och det var åklagarens uttalande och nu lämnar vi plats för frågor och då kommer jag och min medarbetare [name] att försöka hålla lite styr på det här, så att om ni kommer fram här så kan vi försöka hjälpa till, först du, sen du, sen du, sen du. Yes, varsågod!

[Translator starts translating the question, which was asked in Swedish, into Swedish. Somebody interrupts.]

[Kamerasnurr]

Journo:
En fråga till Marianne Ny. Vi som skriver på engelska får ibland frågan erm eller får som Assange säger ofta och är väldigt noga med att han har inte blivit charged som kan översättas till att vara åtalad i Sverige, men som jag förstår det också inte direkt – det går inte att översätta lätt mellan olika system och Sverige, mellan England och Sverige eller mellan USA och Sverige. Så frågan: har han blivit charged eller inte?

[04:30]

Interpreter:
Sorry, forgive me. The question was about the fact that very often people who are familiar with the English legal system say that one of the points about this case is that Mr Assange has not yet been charged with these offences, and the process of charging is quite an important one. And the question was, what the prosecutor feels about this point of view?

[04:52]

MN:
Det är helt riktigt som du konstaterar att våra system är inte helt kompatibla och det var också föremål för ganska mycket diskussion i de engelska domstolarna. Så charged kan inte rakt av översättas till något svenskt juridiskt begrepp. Det ligger inte så högt som [kamerasnurr] som krävs som för att åtal ska väckas i det svenska systemet.

[05:18]

Interpreter:
Yes, this is a question that has been raised and there was a great deal of discussion of this point in fact in the hearings in the English court, but the point is in fact that the two systems, the English and the Swedish systems, are not totally compatible, it is very difficult to translate the concept of charge, and charge does not have the same kind of legal importance as the business of beginning a prosecution does in the Swedish legal system.

[05:44]

Journo:
Varför kan dessa förhör inte genomföras på brittisk mark? Vad förväntar du dig av processen framöver – Julian Assange har inte velat komma till Sverige hittills.

[06:03]

Interpreter:
The question to the prosecution was why the questioning cannot take place in fact in the United Kingdom territory and how the prosecutor intends to continue now, because Mr Assange is not going to come to Sweden.

[06:16]

MN:
När det gäller frågan om att hålla förhör med honom i Storbritannien så är genom att vi valde att utfärda – begära honom häktad och utfärdade en Europeisk arresteringsorder – så var vi på väg vid en så tidig tidpunkt att under den tid som en process i England pågick med att… frågan om att alltså han skulle överlämnad hit så var det inte aktuellt att starta ett parallellt en parallell process för att samtidigt också få till stånd förhör i England. Det… Man väljer antingen det ena eller det andra i sådana här sammanhang.

När det gäller valet av väg så är det också behövs kanske poängtera att den som är misstänkt för lite allvarligare brott där det finns skäl som det nu var i det här fallet att begära någon häktad så är inte ett förhör med någon medhjälp av rättshjälp i brottsmål normalt sett en väg att välja.

När det gäller att hålla förhör med hjälp av rättshjälp i brottsmål i Storbritannien, så förutsätter det totalt frivillighet från den förhördes sida när det gäller alla åtgärder man vill få till stånd. Men det är inte det vägande skälet, utan det vägande skälet är ju att vi har handlagt detta mål på samma sätt som vi hade handlagt någon om det hade varit en svensk som misstänktes för brott och det har varit […] och vi gör ingen skillnad.

[08:13]

Interpreter:
This is a question that of course has been discussed in great pains within the investigation as well, but the point was that we chose at the very beginning to deal with this case in Sweden from the Swedish point of view, which is why we issued a European Arrest Warrant and then there were a number of hearings in the United Kingdom about the extradition on the basis of the European Arrest Warrant. There would have been little point at that stage in carrying on parallel negotiations with the United Kingdom about the possibility of arranging questioning in the United Kingdom, and I think I must point out here in fact, that when the offences are as serious as these offences, then it is not very satisfactory to carry out questioning through the process of Judicial Assistance. We felt in fact that it was necessary, because people that answer questions through the Judicial Assistance process, do so voluntarily. We felt, we have felt all the time, that this is a case that has to be dealt with in Sweden and dealt with in exactly the same way that other offences of a similar nature are being dealt with in Sweden.

[09:24]

Journo:
Följdfråga…

[09:31]
Interpreter:
A follow up question, what do you expect is going to happen now so that the process can continue?

[09:35]

MN:
Det är väldigt svårt att ge något svar på den frågan, den som i mångt och mycket har situationen i sin hand det är ju naturligtvis Julian Assange som har valt att ta sin tillflykt på ambassaden och som har naturligtvis också har frågan om han ska gå ut därifrån helt och hållet i sin hand.

[09:59]

Interpreter:
It’s very difficult to answer that question, I mean to a very large extent now the case is in the hands of Mr Assange, because he did take refuge in the embassy in London, and whether or not he decides to leave the embassy is going to be decisive.

[10:12]

Journo:
Och hur länge…

[10:17]

Interpreter:
How long can he continue to be remanded in absentia?

[10:21]

MN:
Ska jag svara på den frågan eller vill du…

KR:
Du kan svara på den ja.

MN:
Förlåt det var hur länge han kan vara häktad. Teoretiskt sett så kan han vara häktad i sin frånvaro till dess att gärningarna preskriberas.

[10:38]

Interpreter:
In theory he can be remanded in absentia until in fact the statute of limitations takes effect.

[10:45]

KR:
Då var det Aftonbladet…

[11:07]

Journo:
Hur ser du…

Interpreter:
What do you feel about the amount of time this is taking and what effect do you think it’s going to have on the way in fact you could finally come to some kind of result, because as time lapses isn’t it going to be increasingly difficult to come to a verdict about who is guilty or if anybody is guilty in this case?

[11:22]

MN:
Vi har utvärderat den bevisning vi har säkrat i målet gång efter annan och konstaterat att den står fortfarande stark och tingsrätten har ju ånyo prövat bevisningen och funnit att föreligger sannolika skäl för häktningen.

[11:44]

Interpreter:
During the investigation we’ve continually evaluated the evidence that we’ve got and we’ve found every time that the evidence continues to be strong evidence and city court today also reviewed the evidence that’s been submitted and they came to the same conclusion.

[11:59]

Journo:
Vad tror du om de eventuella överklaganden?

[12:02]

Journo:
What about the possibility of appeal you think?

[12:05]

MN:
Det frågan skall rätteligen ställas till försvararna.

[12:07]

Interpreter:
You should be asking the defense counsel that question.

[12:10]

KR:
OK då var det du då…

[12:54]

Journo:
[Calls the Swedish legal process a ‘soppa’ and a ‘circus’, mentions it’s been condemned by Advokatsamfundet etc but it’s difficult to hear it all]

MN:
Det var lite svårt att uppfatta din fråga…

Interpreter:
If I could ask the prosecutor that you’ve had very little contact with the media now for the last two, three years in which Mr Assange has been in London and I wonder how you feel, what effect you feel this has had for the Swedish prosecution service, Swedish prosecution agency, there’s been a great deal of criticism expressed, it’s been referred to as a circus by some people, it’s been criticised by the Swedish Bar Association, it’s been criticised by certain politicians. How do you feel as a public prosecutor about the impact that this has had?

[13:24]

MN:
Det är svårt för mig att bedöma hur det har uppfattats… handläggningen… jag kan konstatera att tingsrätten idag vidhåller att den hade inga invändningar mot det sätt målet handlagts på. Jag vill betona att vi har hela tiden handlagt det här målet på samma sätt som vi normalt sett handlägger våra mål av den här arten, och mitt val att undvika att ge intervjuer i mellantiden beror på att det fanns inte så mycket nytt – det har inte funnits något nytt att kommentera från åklagarhåll i Sverige under den tid som processen har pågått i Storbritannien. De uppgifter som vi kunnat lämna har vi hela tiden publicerat på vår hemsida för att de skulle kunna var tillgängliga för alla som ville ta del av det.

[14:21]

Interpreter:
It’s very difficult for me to comment on the way in which my actions have been viewed by other people, but I can say today that the city court has reviewed the process and they say they have no objections to the way in which the case has been handled. I would like to stress this fact, that as prosecutor in the case, I have on the whole avoided giving interviews or talking to the media because nothing new has transpired in the case. Any information that we’ve had, any information that we provided to the authorities in the United Kingdom, has also been published on our own home web page so that it is available for people to know about.

[15:00]

KR:
Då var det Per!

[15:03]

Journo:
Ms Marianne Ny? This is Per from CNN and I’d like you to answer in English if you can. One of the main arguments from Julian Assange’s defence lawyers today was the fact that the detention order cannot be executed. Mr Samuelson said it will not lead to Assange being transferred to Sweden in the near future. Right now we’re pretty much at the same place as where we were a couple of hours earlier today with the same detention order in place and the court having upheld it. How do you see Julian Assange being transferred to Sweden in the near future when his defence lawyers are saying clearly there’s no way he’s going to Sweden under these circumstances?

[15:43]

[Translator starts translating the question into English before realising that it was asked in English. General sniggers ensue.]

[16:28]

If I can ask the prosecutor, it’s been said today here in the case by the…

[16:32]

MN:
Detta ärende är unikt i det avseende att…

[16:32]

Journo:
Is there a way that you can answer in English?

[16:34]

MN:
Jag föredrar att tala svenska.

Interpreter:
I prefer to answer in Swedish.

[16:38]
Journo:

OK would you mind translating into those who are [unintelligible] if that’s OK?

[16:44]

[Interpreter comes to sit with MN.]

[16:51]

Journo:
Otherwise [unintelligible] in English.

[16:53]

Interpreter:
OK.

[16:55]

MN:
Detta ärende är ju något unikt i det avseende att… och jag vill poängtera att domstolen gjorde i bedömningen att det faktum att Julian Assange har tagit sin tillflykt till ambassaden är inte ett skäl att häva häktningen.

[17:20]

Interpreter:
This is, in this respect, this case is a unique one but I would like to stress in fact that today the city court did refuse the circumstances [sic] and came to the conclusion that the fact that Mr Assange has taken refuge in an embassy does not provide grounds for setting aside the remand order.

[17:41]

Journo:
Right, but how do you intend to get him over to Sweden because that’s ultimately what you’d want with the detention order, and his defence lawyers today have said he’s not going to Sweden with this detention order in place.

[18:28]

MN:
Själva verkställighetenn av de engelska domstolarnas beslut att han ska överlämnas är en fråga för engelsk polis och hur de avser att verkställa och vilka bedömningar som polisen gör, det kan inte jag uttala mig om.

Interpreter:
How the order is going to be enforced and how the English courts are going to react to it is ultimately a matter for the police, and in fact, here today I cannot make any observation about what considerations, what thinking is going to lie behind reactions of the police in the United Kingdom.

[18:46]

KR:
OK då var det du och sen du.

[18:58]

Journo:
[Mumbles unintelligibly]

Interpreter:
Should we interpret to mean that you will not do anything more unless the situation changes to get Assange to Sweden?

[19:04]

MN:
Det tillåter inga som helst tolkningar vad avser den ena eller den andra vägen. Vi överväger kontinuerligt hur vi ska handlägga målet och vi har ett väldigt gott samarbete med våra engelska kollegor kring de här väldigt svåra frågorna.

[19:23]

Interpreter:
No there is no reason for interpreting my response either way in fact. We’re considering what we’re going to do next in the case all the time, and we have excellent cooperation with my colleagues in the United Kingdom.

[19:35]

Journo:
[Another mumbler]

[19:40]

Journo:
Can you give us an example of any of the considerations that any of the alternatives you’ve considered.

[19:45]

MN:
Nej det kan jag inte och jag tror att skälen är uppenbara för alla, det är naturligtvis en sekretessbelagd fråga.

[19:54]

Interpreter:
No I can’t, and I think the reasons are obvious to everybody here. This is something which is subject to confidentiality.

[19:59]

Journo:
Har ni kommit ett steg längre än [mumbles] alltså sen Assange […] ambassaden?

[20:09]

Journo:
OK, a quick follow-up question: have you made any progress at all in this case in the two years that Mr Assange has been in the embassy?

[20:16]

MN:
När det gäller själva brottsutredningarna så tror jag vi har […] med stor kraft framförallt under hösten 2010. Ett antal åtgärder har vidtagits därefter men det är väldigt få åtgärder som återstår, men det är oerhört väsentliga åtgärder och vi kan helt enkelt inte i nuläget komma längre och då inställer sig kanske nästa fråga. Varför då inte åka till England och förhöra honom? Det finns så många…

[20:56]

Interpreter:
The inquiry into this case in fact was pursued very vigorously in the autumn of 2010, but since then in fact we’ve made our considerations and there are few important things, a few measures, that still remain to be done, some of them very important. But of course it is very difficult to do anything here, because one of the question, to do anything more at the moment because of the situation as it is, and one of the questions that immediately arises is why not then go to the United Kingdom?

[21:26]

MN:
Och svaret är egentligen det samma som vi har lämnat ett antal gånger. Det finns ett antal utredningsåtgärder som då skulle kräva upprepade förhör kanhända med olika personer däribland Assange även om vi nu med hjälp av rättshjälp i brottmål skulle få hjälp med att förhöra med honom på ambassaden, huruvida det är rättsligt möjligt att göra det vet jag däremot inte, så återstår ännu frågan hur ska vi då få en eventuell lagföring till stånd? Då skulle vi kunna avsluta det här har vi nu […] vi ska väcka åtal och det ska vara rättegång när han har sagt att han absolut inte […] att komma hit.

[22:34]

Interpreter:
Yes, but the response to the question I just posed in fact is one that we’ve repeatedly given to people, it is that there are a number of measures that will have to be implemented that would involve questioning a number of people a second or a third time, among them possibly Mr Assange. To what extent this questioning can be carried out with the help of judicial assistance from our colleagues in the United Kingdom is difficult and I’m not quite sure of the legal validity of that kind of process, and it really is a problem to see how in fact we can ultimately get to some kind of prosecution where Mr Assange has said that he’s not prepared to come to Sweden to be tried.

[23:16]

MN:
Jag kan inte gå in på de närmare detaljerna kring de överväganden vi har gjort.

[23:22]

Interpreter:
I can’t go into any more detail about the considerations that we’ve made..

[23:27]

MN:
Men de har sammanfattningsvis landat i att det inte finns för närvarande skäl att försöka sig på den här ganska komplicerade processen som det skulle bli med upprepade framställningar av dessa […].

[23:49]

Interpreter:
But, I can’t go into detail about the considerations as I’ve said, but I can sum it up by saying that generally speaking that we’ve concluded that given the complexity of the case and the complexity of the process of applying for judicial assistance it would not be a feasible way of working.

[23:08]

KR:
[…] SVT?

[24:33]

Interpreter:
So, I’ve got two questions and the first of my questions is why can’t the prosecution, why can’t the hearing against Assange start before he has been questioned because there must be a number of occasions where people in fact have been tried who refused to cooperate with the prosecution.

[24:49]

[The reporter continues asking the second question in Swedish, MN interrupts]

[24:55]

MN:
Kan vi ta en i taget?

Interpreter:
Can we take one at a time?

[24:55]

MN:
Svaret är ju att rättegångsbalken lägger hinder i vägen. Rättegångsbalken kräver att vi ger den som är misstänkt en chans att lämna sin version. Rättegångsbalken kräver att delger vederbörande brottsmisstanken vid ett förhör. Rättegångsbalken kräver vidare att vi ger den som är misstänkt insyn i hela utredningsmaterialet innan vi får väcka åtal, den misstänkte ska ha möjlighet att göra kompletterande utredningsåtgärder. Därefter att alla de åtgärder är vidtagna kan man gå till åtal.

[25:42]

Interpreter:
The first question, one of the reasons is that the Swedish procedural code in fact would make that kind of course totally impossible. The Swedish procedural code for instance requires that we inform the person who is being prosecuted of the charges that are being brought against them. It requires us to show them the material that’s going to be used in the prosecution. It requires us to give them a possibility of responding to what’s been said, and it is only after that has been done that you can in fact launch a prosecution in the Swedish system.

[26:20]

Journo:
Försvarssidan har redan sagt att de kommer att överklaga det här. Om det skulle bli så att […] och häktningsbeslutet ta in, betyder det att den Europeiska arresteringsordern också dras in eller finns en möjlighet att bibehålla den?

MN:
Nej.

[26:44]

Interpreter:
The question was that the defense counsel have said that they were going to appeal and if the appeal is successful in the court of appeal will that mean that the European Arrest Warrant is automatically withdrawn or not?

[26:58]

MN:
Det enkla svaret är den Europeiska arresteringsordern ska omedelbart återkallas.

[27:07]

Interpreter:
The simple response is that the European Arrest Warrant would then automatically be recalled.

[27:17]

KR:
OK då var det SVT.

Journo:
Marianne Ny du motiverade tidigare att Assange kan vara häktad i sin frånvaro tills brottet preskriberas! Så hur lång är preskriptionstiden?

[27:36]

Interpreter:
In the previous response it was pointed out that the remand order can in fact continue until the statute of limitations takes effect and the question is, how long will it take before the statute of limitations has effect on this case?

[27:51]

MN:
När det gäller brottsmisstankarna olaga tvång, sexuellt ofredande, så är preskriptionstiden fem år, vilket innebär att brotten preskriberas i augusti nästa år.

[28:05]

Interpreter:
When it comes to the crimes of unlawful coercion and sexual molestation then the limitation period is five years and that would mean that that case would have to be dropped in August of next year.

[28:19]

Och vad gäller våldtäkt så är preskriptionstiden tio år.

[28:25]

Interpreter:
But where rape is concerned then the period is ten years.

KR:
Yes?

[28:30]

Kristinn Hrafnsson, WikiLeaks (KH):
What is your view of the reputational [sic] damage that Sweden has suffered because of this case? For example recently almost 60 organisations, including humanitarian organisations such as Human Rights Watch, condemned Sweden and your office for basically forcing Julian Assange into a pre-trial detention. And secondly what is your view to the story early this morning that there is a growing concern in England now about the cost of policing the embassy and keeping Julian Assange inside and that the Swedish taxpayers should pay the I believe 10 million dollars or the equivalent of what – 74 million Swedish crowns?

[29:23]

MN:
Om Sveriges rykte har skadats kan jag inte bedöma, det får andra i så fall ta ställning till. När det gäller frågan om kostnader i Storbritannien, så är det, som jag tidigare nämnde, en fråga för engelsk polis hur man vill hantera frågan om verkställighet, och jag litar på deras bedömningar i allt väsentligt. När det gäller kostnader så är det inte något som jag känner till, det är ingen som har från något officiellt håll kontaktat mig om den frågan.

[After NY answers the question in Swedish, the English translation is missing. Video has been spliced at ~30:48]

Interpreter:
If Sweden’s reputation has been damaged, I can’t really judge, others may in such case judge. Re the question of costs in Great Britain, it’s as I said before, a matter for the British police how they want to handle the matter of execution, and I trust their judgements for everything significant. And re the costs, this isn’t something I’m aware of, no one has contacted me in that matter.

[30:48]

Journo:
Ecuador…

[30:55]

Interpreter:
There’s a third country involved in this process which is Ecuador, and what’s your opinion about the actions of Ecuador, what could they be doing to make sure in fact that the case is brought to an end?

[31:05]

MN:
Ecuador är en stat som självständigt naturligtvis vad som är lämpligt och rätt att göra i den här situationen.

[31:17]

Interpreter:
Ecuador of course is an independent state and it’s up to Ecuador to assess what it seems to think, what it believes is appropriate in the situation that has arisen.

[31:25]

[Video spliced at 31:29. Next question seems to have been asked in English but only the Swedish translation is present]

Journo:
Early during the process that took place in Great Britain, you were criticised personally very much, especially by the defence attorneys who claimed that it was your own personal attitude that ran much of this case. How do you react to these claims? That you have your own personal agenda to follow this through?

MN:
Påståendena var naturligtvis helt felaktiga, men i övrigt så är det ju inte någonting som jag kan låta mig påverkas av i handläggningen av ett ärende. Det måste naturligtvis ske objektivt och utefter de regler som finns.

[32:17]

Interpreter:
When you talk about the allegations, I knew they had been made, but I can’t say… I’m sorry, I missed the whole… They were erroneous and obviously as a prosecutor my own personal feelings are not involved in this, it is my duty to make sure that the case is dealt with objectively and according to the regulations that are in place.

[32:41]

KR: Yes?

[32:46]

KH:
Has there been any correspondence or cooperation between your office and the American prosecutor authorities where there’s a huge investigation going on aimed at Julian Assange and WikiLeaks?

[33:03]

MN:
Jag känner inte till några undersökningar i USA och det har inte varit några som helst kontakter från USA. De kontakter som har förekommit är enbart med Storbritannien.

[33:29]

Interpreter:
I don’t know of any investigation taking place in the United States and I’ve had no contact whatsoever with the authorities in the United States. The only authorities that I’ve had contact with have been the authorities in the United Kingdom.

[33:41]

KR:
Jaha…

[33:51]

Journo:
Kan jag ställa en sista fråga?

[33:52]

Interpreter:
Can I ask the last question please?

[34:03]

Journo:
Last question. Can Sweden give any guarantees that Mr Assange will not be handed over to America, if he did come to the country?

[34:09]

MN:
Den frågan har ställts till många rättsliga experter och frågan är på förhand kan ingen lämnas några sådana garantier. Det väcker kanske också frågan är han i en sämre situation om han skulle komma till Sverige genom ett överlämningsförfarande från Storbritannien än om han var kvar i Storbritannien, och svaret är nej, det är nämligen så att Sverige skulle aldrig kunna utlämna eller behöva lämna en person till en tredje stat utan Storbritanniens tillåtelse.

[34:48]

Interpreter:
A number of legal experts have been asked this question and the answer has been all the time that nobody can give any guarantees in advance, but then one should have asked oneself the question, would you be in any worse situation if you did come to Sweden? And the answer to that is no, because Sweden cannot hand over Mr Assange to America without the consent of a third state, and the third state in this case would be the United Kingdom.

[35:15]

Journo:
One final question Marianne Ny. Do you honestly think Julian Assange will ever come to Sweden to face justice here?

[35:24]

MN:
Den sortens personliga fråga vill jag inte svara.

[35:33]

Interpreter:
That’s not the kind of personal question I would like to answer.

[35:36]

MN:
Vad jag tänker och tror har väldigt lite betydelse.

[35:42]

Interpreter:
What I think, what I believe. is of very little significance here.

[35:46]

MN:
Åklagarna i det här målet måste hela tiden göra överväganden utifrån de fakta som finns i målet.

[35:56]

Interpreter:
And in the case, the prosecutors all the time must make, reach their conclusions and act on the basis of the facts in the case.

[36:04]

MN:
Och sen har jag också genom en lång åklagarbana lärt mig att man ska inte försöka gissa eller tro utan försöka handla efter fakta.

[36:14]

Interpreter:
And I’ve had a long career as a prosecutor. I’ve learned in fact that you should never guess, you should never believe things, you should base your actions purely on fact.

[36:27]

KR:
OK thank you everybody for your patience, it’s getting late and we’ll close this press conference. Thank you.

[36:35]